Actueel

De Milieu-Advies-Raad (MAR) van Oud-Heverlee neemt het initiatief een markt te organiseren waar ecologisch verantwoorde streekproducten centraal staan. Vele lokale boerenmarkten, waar mensen elkaar ontmoetten, zijn

teloorgegaan. Spijtig, bij beseffen te weinig dat de producten die we kopen dikwijls honderden kilometers hebben afgelegd om hier te geraken, terwijl in onze eigen streek...

De jaarlijkse Dag van de Trage Weg laten we niet aan ons voorbijgaan. We maken een luswandeling van zo’n 6,5 kilometer door Haasrode en Blanden. Het doel: alles te weten te komen over de oude en nieuwe voetwegen en hoe het daar mee gesteld is. Er is de laatste jaren veel gebeurd, er staat ook nog het een en ander in de steigers. Hier en daar proberen eigenaars nog altijd hun illegale...

Het voorbije jaar is het gebied rond de vijvers in de Dijlevallei meer werfzone geweest dan natuurgebied. De werken werden erg grondig aangepakt. De vervuilde Leibeek en omringende weilanden zijn gesaneerd en ingericht. De bevers zijn terug . Prima, maar ze zorgden wel voor lekken in de dammen rond  de vijvers en dus werden nieuwe dammen gebouwd rond de twee vijvers.

Het oude stort...

Tijd voor Vrije Tijd is dé actieve inspiratiedag voor je vrije tijd op 8 oktober 2017 in en rond GC De Roosenberg.
Ben je op zoek naar een nieuwe hobby of leuke activiteiten in de vrije tijd? Ben je benieuwd welke verenigingen actief zijn in Oud-Heverlee?
Tijdens Tijd voor Vrije Tijd kan je kiezen uit een waaier van activiteiten en zelf al doende het gevarieerde aanbod in Oud-...

hands on bij de cursus ecodrive

In mei organiseerden we tal van klimaatevenementen. Onze gemeente engageerde zich om tegen het jaar 2020  de uitstoot van CO2 met 20% terug te dringen. Dat kan alleen als zoveel mogelijk inwoners dit opzet ondersteunen. Door het aanbieden van informatie, het ondersteunen van initiatieven en het subsidiëren van energiebesparende maatregelen wil de gemeente een duwtje in de goede richting...

Op zaterdag 12 maart namen boswachter Marc Struelens en regiobeheerder Bart Meuleman zo’n 45 mensen op sleeptouw door Heverleebos om hun dagelijks werk, het bosbeheer uit te leggen. En dat blijft nodig want heel wat mensen zien met lede ogen aan dat een massa bomen gekapt worden. Daar zijn dikwijls prachtige exemplaren bij. Kunnen we dan nog spreken van een duurzaam bosbeheer of kiest men...

Een mooie opkomst vorige week in het Radiomuseum waar Groen nationaal ondervoorzitter Jeremie Vaneeckhout de visie van Groen op een gemeente als de onze uit de doeken deed.

Vanuit de fictieve gemeente Groenegem werd het streefdoel op allerlei gebieden en de samenhang daartussen duidelijk.

Nog veel werk aan de winkel; zoveel was...

De commotiie rond de inkomsten van politici brengt ons ertoe om alle inkomsten van onze lokale Groen mandatarissen op te lijsten en openbaar te maken. Het zal duidelijk zijn dat wij niets te verbergen hebben. Iintegendeel: wij doen beter dan wie ook, en maken geen gebruik, laat staan misbruik, van de wettelijke mogelijkheden om inkomsten te verwerven.

Het volledige lijstje hieronder...

Door de klimaatopwarming komen hevige regenbuien steeds frequenter voor. Oud-Heverlee blijft dan ook niet gespaard van wateroverlast.  De omgeving van de Dijle in Sint-Joris-Weert is zo’n overstromingsgevoelig gebied . Maar ook Blanden bleef de voorbije zomers niet gespaard. 

Bij elke intense regenbui overstroomden de...


De luchthaven van Zaventem is economisch belangrijk voor onze regio, maar brengt tegelijkertijd de leefbaarheid voor heel wat omwonenden in het gedrang. Op een symposium in Brussel met alle betrokkenen lichtte Dieter Van Besien, voorzitter van Groen Vlaams-Brabant,  het standpunt van de Vlaamse en Europese Groenen  toe.  Volgens Groen moet de  vervuiler...

Pagina's