Actueel

De paaltjes die het straatbeeld ontsierden in Haasrode zijn vervangen. De paaltjes waren een doorn in het oog, want afgezien van het visuele aspect maakten ze door de onoordeelkundige opstelling hier en daar  het vlot uitstappen onmogelijk. Voortaan zijn het er heel wat minder paaltjes en wordt voor een combinatie van paaltjes en met parkeervakken gewerkt.

Bij de heraanleg...

In de Blandenstraat en langs de Waversebaan werden  snelheidsinfoborden geplaatst. De borden worden gevoed met een zonnepaneel, zodat ze vlot verplaatsbaar zijn.

De borden maken de bestuurders attent op hun gedrag en monitoren het verkeer permanent, zodat de politie weet of er moet geflitst worden, en of eventueel bijkomende maatregelen moeten genomen worden....

 

Sinds juni nam Ecowerf een volgende stap in het terugdringen van de hoeveelheid huisvuil. Harde en zachte plastics kunnen binnengebracht worden op het containerpark. Als we allemaal ons steentje bijdragen, kunnen we jaarlijks negen kilogram plastic per inwoner recycleren.

De roze zal werd snel omarmt door de inwoners. Zodanig zelfs dat de voorraad...

Composteren kent een groeiende belangstelling. Voor de demo half maart kwamen zoveel inschrijvingen binnen dat dezelfde dag nog  een tweede sessie moest ingelast worden. Ook nu nog staan er tientallen kandidaten op de wachtlijst.

Onze lesgever is momenteel overbevraagd. De datum van volgende sessies zal zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt via het gemeentelijk...

Vorige maand werden de laatste bruine huisvuilzakken opgehaald door Ecowerf. Voortaan word en de containers voor huisvuil en GFT gewogen.

Een eerste evaluatie leert al dat de overgang relatief probleemloos verliep en dat de inwoners hun gewoontes al aanpassen.

De invoering van Diftar was een gigantische operatie: er dienden meer dan 2500 GFT containers...

Het voormalige voetbalveld langs de Waversebaan

Het verwaarloosde oude voetbalveld, ooit het terrein van Sporting Heverlee, langs de Waversebaan wordt aangekocht door de Vlaamse Regering. Joke Schauvlieghe zal daarvoor 62.000 euro vrijmaken uit het boscompensatiefonds. Er werd lange tijd geprobeerd om dit voetbalveld, dat in natuurgebied ligt om te vormen tot woongebied. Die piste lijkt nu definitief van de baan.

...

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar eindelijk is het zover: de opname van het traject Konijnenhoekstraat –Vinkenbosstraat in het Fietsroutenetwerk  is een feit.

Dat opent interessante perspectieven want het maakt de weg vrij voor een autoluwe fietsroute vanuit Blanden naar Leuven en naar de scholen van...

Asielzoekers die in een lokaal opvanginitiatief terechtkomen. Wat doet dat met je samenleving? Met die vraag is VRT-journaliste Katrien Vanderschoot 4 maanden lang in haar eigen gemeente Oud-Heverlee rondgetrokken, met de OCMW-coördinator Marijke, met Linda, een Iraakse die er al lang woont, en met Hilde, een voogd van minderjarige asielzoekers.

...

Vanaf 2 februari is het definitief gedaan met de bruine huisvuilzak. Vanaf dan moet het huisvuil aangeboden worden in de grijze containers die Ecowerf je bezorgde.

Indien je nog bruine huisvuilzakken over hebt, kan je ze inruilen op het gemeentehuis. De tegenwaarde wordt dan op je Diftar rekening gestort.

...

Op de gemeenteraadszitting van 27 oktober werd het klimaatactieplan van de gemeente goedgekeurd. Dat plan voorziet in een vermindering van de CO2 uitstoot met 20% tegenover het referentiejaar 2011.  De meer dan 150  kleine en grote acties in het plan focussen vooral op drie doelen: het energieverbruik van de particuliere huishoudens verminderen, een meer duurzame mobiliteit nastreven en...

Pagina's