Actueel

In de woonwijk aan het station van Oud -Heverlee kregen alle straten de naam van een boomsoort, vandaar dat men al snel ging spreken van de “bomenwijk”. Een speeltuintje voor onze jongste inwoners ontbrak echter. Daar komt nu eindelijk verandering in!

            Deze wijk, die in de jaren 6o gebouwd werd, was voor die tijd erg modern opgevat. De rijweg en de voetpaden vormen één...

Samen met 57 andere gemeenten in Vlaams-Brabant en duizenden gemeenten in Europa engageert Oud-Heverlee zich om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Op die manier dragen we ons steentje bij om de klimaatopwarming zo klein mogelijk te houden.

De eerste stap is al gezet: we hebben gemeten en berekend dat we vandaag met zijn allen 44.333 ton ...

zwerfvuilmonument

Dit jaar hebben we ons niet beperkt tot de traditionele grote zwerfvuilactie, maar werd er een “week van de grote schoonmaak “ georganiseerd. Geïnteresseerden weten nu hoe het komt dat 1/3 van ons voedsel verloren gaat en nooit op ons bord komt. In een praktijkles “koken met restjes” werd gedemonstreerd hoe we daar zelf iets kunnen aan doen. Onze...

Veel bestaande woningen hebben massieve muren of spouwmuren zonder isolatie. Meer dan een kwart van de warmte gaat via deze weg verloren en jaagt bijgevolg zo jouw energiefactuur omhoog. Muurisolatie beperkt deze warmteverliezen.

Muurisolatie aanbrengen, zorgt voor een lagere energiefactuur én meer wooncomfort:

  • de warmte blijft binnen in de winter...

Groen wenst u het beste voor 2015.

Bij de start van het nieuwe jaar hoort het om even terug te blikken. Dat kan best aan de hand van onze emailkrantjes waarin we u op regelmatige basis op de hoogte houden. U zal merken dat we niet hebben stilgezeten

In ons emailkrantje 130  kon u meer vernemen over de nieuwe bibliotheek, de perikelen rond de fietsbrug en de stand van zaken...

Met de ondertekening van het “burgemeesterconvenant” engageert Oud-Heverlee zich om tegen het jaar 2020 de CO2 uitstoot met 20% te verminderen.  Tegen volgende zomer moet er een plan op tafel liggen om deze ambitieuze doelstelling waar te maken. .Jullie hulp is broodnodig. Doe mee! 

 

 

Samen met 57 andere gemeenten in Vlaams-Brabant en duizenden...

De voorbereiding voor de bouw van een Woonzorgcentrum aan de kerk van Blanden, “de Kouter”  schiet goed op.  Het dossier voor de aanvraag van de zogenaamde VIPA subsidies is ingediend en ontvankelijk verklaard. Het is nu wachten op de toekenning van deze noodzakelijke subsidies.

Het woonzorgcentrum zal gebouwd worden aan de zuidrand van de groene spie tussen...

Een fietsbrug over de Expresweg moet het sluitstuk vormen van een fietsveilige verbinding tussen Haasrode, Blanden en Bierbeek en Leuven.
Het ontwerp was klaar, maar ondanks alle beloftes staat de subsidie van de Vlaamse  overheid nog niet vast. Daardoor loopt het project minstens voor jaren achterstand op...

De aanleg van een fietsbrug stond met stip genoteerd in...

Binnenkort starten de werken om de vergaderzalen in de Roosenberg om te vormen tot bibliotheek. De ruimtes krijgen een frisse eigentijdse look. De verhuis naar de nieuwe locatie geeft heel wat meer mogelijkheden, niet alleen voor de bib, maar ook voor de muziekacademie.

Zowel de uitleenposten van Sint-Joris-Weert als van Oud-Heverlee zullen in de Roosenberg geïntegreerd...

Op de tweede hoorzitting rond de dorpskernvernieuwing van Oud-heverlee werden de plannen gunstig onthaald. Nadat de opmerkingen verwerkt zijn kan er echt begonnen worden aan de realisatie van een aantrekkelijke, eigentijdse dorpskern waar ook fietsers en voetgangers zich veilig voelen. 

     

Van bij het aantreden van de nieuwe bewindsploeg werd er...

Pagina's