Actueel

windmolen haasrode

De Vlaamse windparkontwikkelaars Storm en Elicio (het vroegere Electrawinds) onderzoeken de mogelijkheid om een windpark te realiseren langsheen de autosnelweg E40 in de gemeenten Oud-Heverlee, Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. De ontwikkelaars willen het aantal windturbines, en de inplanting ervan, bepalen in nauw overleg met de inwoners van die gemeenten.

 ...

Met de ondertekening van het “burgemeesterconvenant” engageert Oud-Heverlee zich om tegen 2020 de CO2 uitstoot met 20% te verminderen.

Als referentie berekenden we zo exact mogelijk de CO2 uitstoot in 2011. Daarbij werd het energieverbruik van zowel gemeentelijke gebouwen als dat van de private woningen, alle vervoer, de openbare verlichting en zelfs de...

Energie besparen betekent geld besparen. Op de informatieavond op 20 oktober gaan we in op een aantal zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen.

 

We leggen praktijkgericht uit hoeveel je kan besparen met een klein, middelgroot of groot budget. Wat kan met jouw budget en hoeveel bespaar...

Oud-Heverlee is, gelukkig maar, rijk gezegend met grote stukken beschermd natuurgebied. Maar zoals overal te lande, heeft de natuur het in onze onmiddellijke omgeving moeilijk. Doordacht omgaan met plekjes groen, bermen en grachtkanten is nodig.

Toch is er in onze versteende omgeving nog meer groen te vinden dan gedacht. Om die plekjes groen in de...

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zal een tweede onthaalzone voor Meerdaalwoud en Mollendaalbos inrichten, quasi analoog aan de succesrijke onthaalzone "De Speelberg" in Sint-Joris-Weert. Dat plan biedt heel wat mogelijkheden om een mooie en verkeersveilige overgang tussen de scholen van Blanden en het bos uit te bouwen.

 

 

Naast een parking, speelplein...

cambio

De gemeente is momenteel in gesprek met Cambio-autodelen om te zien of het haalbaar is dit op te starten in Oud-Heverlee. Cambio-autodelen is een eenvoudige formule waarbij op vaste standplaatsen in de gemeente auto’s ter beschikking staan. Tegen een vergoeding kun je die reserveren en vrij gebruiken. Het systeem is alleen haalbaar als er voldoende potentiële gebruikers zijn. Heb je...

Mattias Bouckaert

Ons Groene gemeenteraadslid Mattias Bouckaert is kandidaat voor het Vlaams Parlement bij de verkiezingen op 25 mei. Met dezelfde gedrevenheid die zijn professioneel werk en zijn werk in de gemeenteraad kenmerkt, wil hij ook  het Vlaamse Parlement een  sociale en ecologische richting uitsturen.

Benieuwd naar zijn motivatie?

Er was eens … een grafiek...

De burgemeesters en schepenen van 54 Vlaams-Brabantse gemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en Interleuven ondertekenden op 4 oktober 2013 een Klimaatengagement.

Ze beloven hiermee om de komende jaren een krachtig klimaatbeleid te voeren. Het was het startsein van veel meer.

De uiteindelijke bedoeling is om minstens 20 % minder CO2 uit te stoten tegen 2020. Dit...

De eerste ruwe bouwplannen voor het woonzorgcentrum De Kouter in Blanden zijn zo goed als klaar.  Wanneer dit basis idee is goedgekeurd wordt het daarna verder in detail uitgewerkt door het architectenbureau.

Het woonzorgcentrum (een rusthuis voor 102 bedden en 15 assistentiewoningen of serviceflats) zal zeker klaar zijn binnen deze legislatuur. Voor de...

De gemeenteraad van Oud-Heverlee keurde op 18 februari 2014 een historische overeenkomst goed met de verschillende kerkfabrieken in de gemeente. Het einde van een historisch dispuut, een impuls voor een nieuwe start.

Zonder meer een doorbraak want  sinds de fusie van de deelgemeenten in 1976 is er onenigheid wie eigenaar is van onze vier kerken en pastorieën en de  twee grote...

Pagina's