Actueel

Op de gemeenteraadsagenda van februari stond ook de invoering van de belasting op niet-geadresseerd drukwerk. Het milieu en de gemeentelijke financiën zullen er wel bij varen.

Eerste bedoeling van dergelijke belasting is de zorg om het milieu. Papier productie en bedrukking hebben immers een zware milieu impact. Bovendien kost het ophalen en recycleren de gemeente handenvol...

Door de strenge vorige winters lagen onze wegen er uitermate belabberd bij. Ondertussen is de schade hersteld. We maakten er een punt van de herstellingswerken zo goed mogelijk uit te voeren, zodat we volgend jaar niet moeten vaststellen dat we weer even ver staan.  De putten en scheuren  werden allemaal rechthoekig uitgezaagd alvorens ze met asfalt op te vullen. Ontzaglijk veel meer werk en...

Oud-Heverlee is een natuurrrijke gemeente. Dat willen we graag zo houden. Ondanks het stopzetten van de subsidies worden heel wat onderhoudswerken uitgevoerd ondermeer door de landschapsploegen van Interleuven. Waar er zoal gewerkt werkt kan u nagaan op het kaartje in bijlage. Ook voor de volgende jaren sloot de gemeente al een contract af om de inspanningen verder te zetten.

Het gemeentelijk infoblad werd grondig vernieuwd. Het blad zal om de twee maand verschijnen, zodat korter op de bal kan gespeeld worden. Ondanks de hogere frequentie en de kleurendruk  werd het prijskaartje gereduceerd.  Meer foto’s en kortere teksten geven de meest relevante informatie weer. Waar nodig wordt naar de website van de gemeente of naar andere informatiebronnen doorverwezen. Het is...

Het meerjarenplan van de nieuwe bestuursploeg is klaar. Binnenkort krijgt elke inwoner een exemplaar in de bus. Gisteren werden de hoofdlijnen op een persconferentie toegelicht.

Eind deze maand komt het beleidsplan op de gemeenteraad. Op de daaropvolgende gemeenteraad kan elke inwoner vragen stellen aan de burgemeester en de schepenen.

De nieuwe...

De hoorzitting over de verkeersproblemen in Oud-Heverlee was  een succes. Niet alleen wat het aantal deelnemers betreft, maar ook de reacties achteraf waren uitsluitend positief.

Hoe het was – in woord en beeld - en wat er nu staat te gebeuren kan u hier lezen.

Na een korte inleiding van debatleidster Lea Van...

De gemeenteraad van april: Als test maakten we geen samenvatting van de besprekinen op de gemeenteraad. Dit om u uit te nodigen  om de notulen van de gemeenteraden te raadplegen op de gemeentelijke website. Inderdaad ,in het kader van meer openheid rond het bestuur van uw gemeente staan vanaf deze notulen nu onverkort op de website www.oud...

Op de gemeenteraad van maart stonden de gemeentelijke financiën centraal . De gemeentebegroting diende goedgekeurd.  Allerhande belastingsverhogingen waren volgens de meerderheid onvermijdelijk . Voor de oppositie was het een dankbaar onderwerp om op het nieuwe beleid in te hakken.

Met de rug tegen de muur

Een...

De perikelen rond een sluitende begroting deden haast vergeten dat er nog andere punten op de agenda stonden. Een overzicht van de voornaamste punten.

Enkele bijkomende punten die besproken werden op de gemeenteraad van maart:

Scholen

Op voorstel van de scholen zelf, krijgen de scholen elk een specifieke naam. GBS Blanden wordt “De Lijsterboom”,...

Deze gemeenteraad werd al volop duidelijk dat er een nieuwe wind waait in Oud-Heverlee. Het verloop van een zitting is op zich al  een stijlbreuk met het verleden, maar er werden ook beslissingen genomen die vroeger ondenkbaar waren.   Maar eerst moesten de toehoorders een ellenlange lijst van mandaten aanhoren…

Vertegenwoordiging in allerhande verenigingen en...

Pagina's