Een Nationaal Park? Hoe beginnen we eraan?

Enkele weken geleden werd in de media de idee gelanceerd om van Meerdaalwoud en omstreken een nationaal park te maken. Als Groene partij zijn we natuurlijk blij met elke steun voor natuurbescherming en ecologie. We hopen dat het bij meer dan woorden blijft. De oprichting van het eerste nationaal park in Vlaanderen, de 'Hoge Kempen', vroeg immers ruim 5 jaar voorbereiding.

Een nationaal park biedt heel wat kansen. De ervaring van de Hoge Kempen leert dat versnippering ongedaan maken de rode draad is in alle acties. Zo kan er terug één groot, dynamisch natuurgebied ontstaan. Groen Oud-Heverlee gelooft dan ook dat een nationaal park maar een echte meerwaarde heeft als we de twee grootste natuurgebieden in onze regio kunnen verbinden: Meerdaalwoud en Heverleebos enerzijds en de valleien van de Dijle, Laan en Ijse anderzijds. Zo ontstaat een aaneengesloten gebied van bijna 5000 hectare op Vlaams grondgebied alleen al.

De uitbouw van een nationaal park zal dus samenwerking vragen tussen verschillende gemeentes, waarbij Oud-Heverlee een voortrekker kan zijn.

Door een breed samenwerkingsverband kan de recreatiedruk ook beter gespreid worden. Nu al vraagt het heel wat creativiteit van beheerders om natuurontwikkeling in de Doode Bemde te verzoenen met recreatie. Een ondoordachte groei van de recreatie onder de vlag 'nationaal park' is eerder een bedreiging dan een kans voor de natuur in onze streek.

De uitbouw van een nationaal park gaat verder dan natuurbescherming. Mobiliteit, bouwen, behoud van open ruimte zijn even belangrijke hefbomen. Het afsluiten van de Weertse Dreef om de versnippering tegen te gaan,  zou een voor de hand liggende eerste actie zijn. Jammer genoeg vonden we hier deze legislatuur geen consensus rond binnen de meerderheid. Misschien lukt het met een nationaal park wel ?