Levendige discussie over verkeer in Haasrode

De raadszaal van het gemeentehuis liep goed vol voor de hoorzitting rond de diverse voorstellen om de mobiliteit in de dorpskern van Haasrode te verbeteren. De bedoeling is de dorpskern verkeersveiliger te maken voor de “zachte weg” gebruiker

Schepen van mobiliteit Mattias Bouckaert stelde liefst 6 min of meer ingrijpende maatregelen voor: een verbod op de doorgang van zwaar verkeer in de dorpskom, een uitbreiding van de zone 30, het aanpassen van de rijrichting in de A.Verheydenstraat, het omvormen van de verbindingsstraat tot fietsstraat, aanpassingen aan de Milsestraat en tenslotte de aanpak van de parking van de school en de verbetering van de inrit.

Met nadruk werd gesteld dat enkel de eerste maatregel beslist is. Het verkeer van meer dan 7,5 ton, zal niet meer via een sluipweg de kilometerheffing kunnen ontwijken maar via de Expresweg moeten omrijden.

Over alle andere maatregelen werd levendig gediscussieerd. De slides van de presentatie en een verslag van de hoorzitting staan online op de website van de gemeente.  U heeft trouwens nog tot 30 november de tijd om bijkomende inzichten in te sturen.

Het gemeentebestuur gunt zichzelf nog enkele maanden om de diverse voorstellen te stroomlijnen en de knopen door te hakken.