uitbreiding fietsroutenetwerk schept kansen

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar eindelijk is het zover: de opname van het traject Konijnenhoekstraat –Vinkenbosstraat in het Fietsroutenetwerk  is een feit.

Dat opent interessante perspectieven want het maakt de weg vrij voor een autoluwe fietsroute vanuit Blanden naar Leuven en naar de scholen van Heverlee.

15 jaar geleden startte de provincie Vlaams-Brabant met de opbouw van een bovenlokaal functioneel en recreatief netwerk. Het recreatief netwerk kent iedereen, het zijn de routes die aangegeven worden met de bekende groene borden die je van knooppunt naar knooppunt kan volgen om een mooi recreatief fietstochtje af te leggen.

Het functioneel netwerk duidt aan welke trajecten interessant zijn, of kunnen zijn,  voor fietsers om het traject van woonplaats naar werk of school af te leggen. Voor gemeentebesturen is de opname belangrijk want het bepaalt mee of er subsidies kunnen bekomen worden voor de verbetering van de fietsinfrastructuur.

Ook sommige straten in Oud-Heverlee maken deel uit van dat functionele fietspadennetwerk (voluit: BFF of Bovenlokaal Functioneel Fietspadennetwerk)

Maar het netwerk voldeed volgens ons niet helemaal. Bepaalde routes waren niet opgenomen. In 2015 verkregen we een eerste uitbreiding: de Blandenstraat werd opgenomen in het BFF.

 

Eén belangrijke uitbreiding was ons nog erg genegen: de opname van het traject Konijnenhoekstraat –Vinkenbosstraat. Dit moet de weg vrijmaken  voor een alternatieve functionele fietsroute vanuit Blanden, Haasrode en Bierbeek naar Leuven. In Leuven sluit deze route aan op vele scholen in Heverlee (bv. Heilig Hart instituut).

Enig probleem is de overgang van de Expresweg waar de realisatie van de fietsersbrug de missing link vormt om deze route effectief in gebruik te nemen.

Volgens de huidige beleidsnota van de Vlaamse Regering kunnen fietsbruggen enkel geplaatst worden op bovenlokale functionele fietsroutenetwerken.

In het voorjaar van 2015 dienden we het dossier een eerste maal in, maar werden op de valreep teruggefloten.

Begin 2016 weerlegden we in een nieuw dossier alle argumenten die tot een afwijzing hadden geleid. Met succes: de uitbreiding werd op 14 januari 2016 goedgekeurd door de deputatie van de Provincie.

Samengevat: een noodzakelijke horde om de zo gewenste veilige fietsverbinding naar Leuven te realiseren is genomen, maar het is wachten op de realisatie van een fietsbrug over de Expresweg om de route effectief te gebruiken.  De brug is opgenomen in het meerjarenplan van de gemeente, het ontwerp is klaar maar voorlopig is er geen subsidiegeld beschikbaar.

In bijlage: dossier uitbreiding fietsroutenetwerk. Het geeft inzicht waarom de fietsbrug zo belangrijk is voor de fietsmobiliteit in onze gemeente.

Via deze link kan je de fietsnetwerken , en veel meer, bekijken.

Bijlagen: