Home

Bevoegdheden

Bladgroen is het communicatiekanaal van Groen Oud-Heverlee. Kent u onze nieuwe website? onze emailkrant? Ons huis-aan-huisblad?

Actueel

In mei organiseren we tal van klimaatevenementen. Onze gemeente engageerde zich om tegen het kaar 2020  de uitstoot van CO2 met 20% terug te dringen. Dat kan alleen als zoveel mogelijk inwoners dit opzet ondersteunen. Door het aanbieden van deze informatie, het ondersteunen van initiatieven en het subsidiëren van energiebesparende maatregelen wil de gemeente een duwtje in de goede richting...

Op zaterdag 12 maart namen boswachter Marc Struelens en regiobeheerder Bart Meuleman zo’n 45 mensen op sleeptouw door Heverleebos om hun dagelijks werk, het bosbeheer uit te leggen. En dat blijft nodig want heel wat mensen zien met lede ogen aan dat een massa bomen gekapt worden. Daar zijn dikwijls prachtige exemplaren bij. Kunnen we dan nog spreken van een duurzaam bosbeheer of kiest men...

De commotiie rond de inkomsten van politici brengt ons ertoe om alle inkomsten van onze lokale Groen mandatarissen op te lijsten en openbaar te maken. Het zal duidelijk zijn dat wij niets te verbergen hebben. Iintegendeel: wij doen beter dan wie ook, en maken geen gebruik, laat staan misbruik, van de wettelijke mogelijkheden om inkomsten te verwerven.

Het volledige lijstje hieronder...