Roze zak wedra aan huis opgehaald!

Vanaf 1 januari wordt de roze zak aan huis  opgehaald. Ecowerf is een voortrekker voor het gescheiden ophalen van plastics. Ecowerf ijvert verder bij de Vlaamse overheid  om zo snel mogelijk alle plastics in één zak in te zamelen. Helaas kan dat nu niet wegens contractuele afspraken met Fost Plus.

Het verhaal rond de roze zak is maar één voorbeeld hoe Ecowerf de omslag maakt naar meer duurzaamheid. Helaas zijn heel wat intercommunales de laatste tijd op een andere manier in het nieuws gekomen. Verhalen over graaicultuur, schimmige constructies en onnodige vergaderingen vormden vaak de aanleiding. Maar er zijn ook intercommunales die wél, in alle luwte, efficiënt en goed werken. EcoWerf is er zo eentje.

Als lid van de Raad van Bestuur, - elk van de 27 deelnemende gemeenten heeft één vertegenwoordiger – beslis ik mee over een snelle transitie van afval- naar materiaalbeheer. Duurzaamheid staat daarbij centraal.

 Zo verwerkt Ecowerf jaarlijks zo’n 50.000 ton gft tot waardevolle compost. We bestuderen nu hoe  eerst uit die compost biogas kan gepuurd kan worden. De site aan de hoofdzetel in Leuven wordt hierop al voorbereid.

Vanaf november zal het transport van het niet recycleerbaar afval over het water gebeuren. Daardoor kunnen jaarlijks zo’n 2400 vrachtwagenritten worden vermeden. Goed voor een fikse CO2 reductie.

De verbranding bij Indaver in Doel gebeurt met energierecuperatie. Daarbij wordt stoom en stroom geproduceerd zodat ook het laatste restje afval nog een nuttige toepassing krijgt.

 Zo goed als alle gemeenten zijn ondertussen op Diftar overgeschakeld. De resultaten voor Oud-Heverlee zijn bemoedigend: minder restafval en véél minder GFT. Voor de details verwijzen we naar onze website.

Ondertussen worden ook alle containerparken gemoderniseerd  volgens het Diftar principe.  Het containerpark van Blanden is daarvoor te klein, een verhuis naar een nieuwe, nog niet gekende lokatie is voorzien voor 2021.